Welkom op de website van Logopediepraktijk De Akkers. Op deze website vindt u onder andere informatie over de logopediepraktijk, de medewerkers en andere informatie die voor u van belang kan zijn.
Logopediepraktijk De Akkers is gevestigd in Gezondheidscentrum De Akkers. Verder zijn in het gebouw ook nog Huisartsenpraktijken, Fysiotherapie en een Apotheek gevestigd.
Het gebouw staat in de wijk De Akkers, nabij metrostation – en winkelcentrum De Akkerhof.

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. De behandelgebieden omvatten globaal de taal, de spraak, de stem, gehoor en slikken.

Deze praktijk is een allround praktijk waar zowel kinderen als volwassenen behandeld worden. Voornamelijk kinderen met allerlei logopedische problematiek worden gezien, waarvan de meestvoorkomende taal- en (uit)spraakproblemen zijn. Ook kunnen er kinderen met afwijkende mondgewoonten en problemen in de sensorische informatieverwerking terecht.
Volwassenen kunnen ook terecht met adem- en stemproblemen, uitspraakproblemen, taal/spraak en/of slikproblemen als gevolg van een CVA (beroerte) of andere neurologische aandoening.

In de praktijk is op dit moment 1 logopedist werkzaam, die ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Om de kwaliteit van de behandelingen hoog te houden vindt er regelmatig bijscholing plaats en neemt zij deel aan een kwaliteitskring. Ook worden de actualiteiten betreffende de gezondheidszorg bijgehouden en wordt getracht daarop in te spelen.

Logopediepraktijk De Akkers is direct toegankelijk. Dit betekent dat u in veel gevallen zonder verwijzing van een arts terecht kunt voor logopedische behandeling. De logopedist zal bij de eerste afspraak een screening afnemen om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt.

Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.

U kunt bij ons natuurlijk ook altijd met een verwijsbrief van een arts terecht.