In de praktijk zijn logopedisten werkzaam die ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Om de kwaliteit van de behandelingen hoog te houden vindt er regelmatig bijscholing plaats en nemen de logopedisten deel aan een kwaliteitskring. Ook worden de actualiteiten betreffende de gezondheidszorg bijgehouden en wordt getracht daarop in te spelen.